لیفان

لیفان


نمایش:
مرتب کردن براساس:

کمک فنر عقب سمت راست-لیفان- 620

مک فنرهای ارائه شده از تکنولوژی جدید Oil&Gas ( سیستم گازی و سیستم روغنی همزمان ) بهره میبرد . این سیستم در مرحله اول شوک وارد شده را کنترل کرده و ..

1,800,000 ریال

کمک فنر عقب سمت جپ -لیفان X60

کمک فنرهای ارائه شده از تکنولوژی جدید Oil&Gas ( سیستم گازی و سیستم روغنی همزمان ) بهره میبرد . این سیستم در مرحله اول شوک وارد شده را کنترل کرده و..

1,800,000 ریال

کمک فنر عقب سمت راست-لیفان X60

کمک فنرهای ارائه شده از تکنولوژی جدید Oil&Gas ( سیستم گازی و سیستم روغنی همزمان ) بهره میبرد . این سیستم در مرحله اول شوک وارد شده را کنترل کرده و..

1,800,000 ریال

کمک فنر عقب سمت چپ-لیفان 620

مک فنرهای ارائه شده از تکنولوژی جدید Oil&Gas ( سیستم گازی و سیستم روغنی همزمان ) بهره میبرد . این سیستم در مرحله اول شوک وارد شده را کنترل کرده و ..

1,800,000 ریال

کمک فنرجلو سمت چپ -لیفان X60

کمک فنرهای ارائه شده از تکنولوژی جدید Oil&Gas ( سیستم گازی و سیستم روغنی همزمان ) بهره میبرد . این سیستم در مرحله اول شوک وارد شده را کنترل کرده و..

2,800,000 ریال