به گزارش بی بی سی ، شرکت فورد در حال آزمایش فن آوری جدیدی است که با استفاده از آن خودروها دیگر نیاز به توقف در پشت چراغ های راهنمایی نداشته و بدون تداخل از کنار یک دیگر عبور خواهند کرد.


به گفته طراحان ، این تکنولوژی از حرکت عابران پیاده الهام گرفته شده که بدون نیاز به توقف با تنظیم سرعت حرکت خود از کنار یک دیگر عبور می کنند.


با اتصال خودروها به اینترنت و انتقال اطلاعات سرعت و موقعیت مکانی و سمت حرکت به خودروهای دیگر و استفاده از یک پردازشگر در خودروها عملیات تنظیم سرعت برای خودرو جهت عبور بدون توقف و تداخل حرکتی امکان پذیر خواهد شد.


براساس تحقیقات به عمل آمده در اروپا، هر خودرو بطور میانگین در سال 48 ساعت پشت چراغ قرمز توقف دارد و همچنین 60 درصد تصادفات در تقاطع ها و چهار راه ها اتفاق می افتد که استفاده از این فن آوری میتواند کمک شایانی به کمک کردن اتلاف وقت و انرژی کرده و از طرف دیگر خطر تصادفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.


در حال حاضر این فن آوری در حال آزمایش است و بخشی از پروژه اتصال خودروها به اینترنت جهت اطلاع از جای پارک در منطقه و همچنین هشدار نزدیک شدن خودروهای امدادی میباشد.


این طرح جهت هوشمند سازی تردد خودروها برنامه ریزی شده و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط اینترنت و ارسال آن به پردازشگر خودرو و استفاده از پیش فرض های برنامه ریزی شده انجام می گیرد.